Produkty

Jakość i zrównoważony rozwój

Firma

Lokalizacje

Ochrona danych

1.) Ehrmann o ochronie danych osobowych

Ochrona i bezpieczeństwo Państwa danych (osobowych) są dla nas bardzo ważne. Dlatego w naszej działalności internetowej ściśle przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. W ramach naszej odpowiedzialności wynikającej z przepisów o ochronie danych, wejście w życie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679; dalej: „RODO”) nałożyło na nas dodatkowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych osoby, której dane dotyczą (jako osobę, której dane dotyczą, będziemy również zwracać się do Ciebie jako do „klienta”, „użytkownika”, „Ciebie”, „Tobie” lub „osoby, której dane dotyczą”).

O ile samodzielnie lub wspólnie z innymi decydujemy o celach i sposobach przetwarzania danych, obejmuje to przede wszystkim obowiązek przejrzystego informowania Ciebie o charakterze, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania (por. art. 13 i 14 RODO). Niniejszym oświadczeniem (dalej: „Informacje o ochronie danych”) informujemy o sposobie, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie:

EHRMANN SE
A.-Ehrmann-Straße 2
87770 Oberschönegg
Telefon: +49 8333 301-0
Faks: +49 8333 301-310
E-mail: info(at)ehrmann.de

Dalsze informacje o naszej firmie znajdziesz w stopce na naszej stronie internetowej.

2.) Podstawa prawna

Podstawa prawna dla przetwarzania danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej to art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a) RODO w przypadku Twojej dobrowolnie udzielonej zgody, w przeciwnym razie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f).

Dla przeprowadzanych przez nas operacji przetwarzania wskazujemy poniżej obowiązującą podstawę prawną w każdym przypadku.

W przypadku odwiedzania naszej strony internetowej gromadzimy tylko te dane osobowe, które przeglądarka wysyła do naszego serwera internetowego bez Twojej ingerencji. Informacje te są niezbędne, aby umożliwić Ci pokazanie naszej strony internetowej i służą temu, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność naszej strony internetowej i aby ją ulepszać. Szczegółowo, po wejściu na naszą stronę internetową, przetwarzane są następujące dane dostępowe:

 • strona, od której zażądano naszą stronę internetową lub plik,
 • nazwa pliku i czas przebywania,
 • data i godzina złożenia wniosku,
 • przekazana ilość danych,
 • status dostępu (tzn. czy plik został przeniesiony czy możliwe, że nie został znaleziony),
 • liczba odwiedzin,
 • opis typu oraz wersja użytej przeglądarki,
 • system operacyjny i ustawiona rozdzielczość,
 • adres IP,
 • różnica w strefach czasowych do Greenwich Mean Time,
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki

Dane te są oceniane dla wewnętrznych celów statystycznych oraz do celów technicznej administracji strony internetowej;

Poza tym zbieramy dane osobowe tylko wtedy, kiedy przekażesz nam je dobrowolnie. Pojęcie dane osobowe obejmuje wszelkie dane, które odnoszą się do Ciebie, przykładowo Twoje nazwisko, Twój adres e-mail, Twoje dane do kontaktu. W ciągu rejestracji, zapytania, ankiety itp. będziemy przetwarzać przekazane nam dane osobowe, takie jak tytuł, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu.

Udzielone przez Ciebie dane osobowe (tytuł, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) zbierane są zgodnie z prawem i stosownie do przepisów prawa. Oczywiście Twoje dane będą traktowane jako poufne zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i nie będą sprzedawane osobom trzecim ani w żaden inny sposób wprowadzane na rynek.

3.) Przekazywanie danych osobom trzecim

Twoje dane osobowe zostaną przekazane naszym licencjobiorcom w określonym celu, aby mogli oni w odpowiednim czasie przetwarzać dla Ciebie zamówienia, reklamacje lub zapytania dotyczące produktów. Przepisy w tym zakresie ustanowiliśmy w odpowiedniej umowie w sprawie wspólnej odpowiedzialności zgodnie z art.26 RODO. Dla dostawy towarów niezbędne jest przekazanie Twoich danych adresowych dostawcom paczek. Są oni zobowiązani do poufnego traktowania Twoich danych i do stosowania ich wyłącznie do celów dostawy. Dla przetworzenia płatności Twoje dane dotyczące płatności zostaną przekazane do przydzielonego instytutu kredytowego. Dostawcy pracują wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są zobowiązani umownie do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych ze względu na istniejące stosunki umowne w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO. Dalsze przekazywanie danych osobowych klientów osobom trzecim nie ma miejsca. Jesteśmy jednak upoważnieni do udzielania informacji o Twoich danych właściwym organom w indywidualnych przypadkach, o ile zażądają one Twoich danych w celu wykonania przysługujących nam uprawnień (np. postępowanie karne).

Bez Twojej zgody nie używamy zebranych danych do celów reklamy, badań rynku, czy też badań opinii publicznej.
Zamawiając nasz newsletter wyrażasz swoją zgodę na korzystanie przez nas z Twojego nazwiska i adresu mailowego dla celów reklamowych. Rejestracja odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych, poprzez procedurę podwójnej zgody. Zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie Twojego nazwiska i adresu e-mail do wysyłania newslettera możesz w każdej chwili odwołać, ze skutkiem na przyszłość, wysyłając e-mail na adres: info@ehrmann.de lub anulując newsletter.

4.) Dzieci

Prosimy uważać, aby dzieci poniżej 16 roku życia nie przekazywały nam żadnych danych osobowych bez zgody ich rodziców lub opiekunów. Wszystkim rodzicom i opiekunom zalecamy informowanie dzieci o bezpiecznym i odpowiedzialnym obchodzeniu się z danymi osobowymi w Internecie. W żadnym wypadku nie będziemy świadomie przechowywać ani w żaden sposób wykorzystywać danych osobowych dzieci, które zostały nam przekazane bez zgody ich rodziców lub opiekunów, a także przekazywać ich osobom trzecim bez upoważnienia.

5.) Cookies ehrmann.de

6.) Stosowanie wtyczki mediów społecznościowych: Facebook

(1) Obecnie używamy następującej wtyczki mediów społecznościowych: Facebook. Korzystamy przy tym z tzw. rozwiązania dwóch kliknięć. Oznacza to, że kiedy odwiedzasz naszą stronę, do dostawcy wtyczki nie są początkowo przekazywane żadne dane osobowe. Przycisk Facebooka można rozpoznać po białej literze „f” na niebieskim tle. Dajemy Ci możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki przez ten przycisk. Tylko jeśli klikniesz na oznaczone pole i w ten sposób je aktywujesz, dostawca wtyczki otrzyma informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej strony internetowej naszej oferty online. Poza tym przekazane zostaną dane, o których mowa w niniejszej deklaracji. W przypadku Facebooka, według informacji dostawcy w Niemczech, adres IP jest anonimizowany natychmiast po odebraniu. Po aktywowaniu wtyczki Twoje dane osobowe są przekazywane do dostawcy wtyczki i tam przechowywane. Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane w szczególności za pomocą plików cookies, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookies za pomocą ustawień bezpieczeństwa przeglądarki przed kliknięciem przycisku Facebook.

(2)  Nie mamy wpływu ani na zebrane dane i operacje przetwarzania danych, ani nie jest nam znany pełny zakres gromadzenia danych, cele przetwarzania oraz okresy przechowywania danych. Nie mamy także informacji dotyczących usuwania zbieranych danych przez wtyczkę dostawcy.

(3)  Dostawca wtyczki przechowuje Twoje dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej w oparciu o potrzeby. Taka ocena przeprowadzana jest w szczególności (również dla użytkowników niezalogowanych) dla wyświetlenia reklamy, która odpowiada potrzebom użytkowników oraz dla poinformowania innych użytkowników portalu społecznościowego o Twoich działaniach na naszej stronie. Przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec tworzenia profilu użytkownika, przy czym, aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z dostawcą wtyczki. Za pomocą wtyczki oferujemy Ci możliwość interakcji z portalami społecznościowymi i innymi użytkownikami, ulepszając w ten sposób naszą ofertę i czyniąc ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Podstawa prawna dla korzystania z wtyczek to art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO.

(4)  Transfer danych odbywa się niezależnie od tego, czy masz konto u dostawcy wtyczki i czy jesteś tam zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany u dostawcy wtyczki, to zebrane przez nas Twoje dane zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta u dostawcy wtyczki. Jeśli klikniesz aktywowany przycisk i np. połączysz stronę, dostawca wtyczki będzie również przechowywać te informacje na Twoim koncie użytkownika i publicznie udostępniać je Twoim kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się z portalu społecznościowego, szczególnie przed kliknięciem przycisku, ponieważ pomoże to uniknąć przypisania Twojego profilu dostawcy wtyczki.

(5)  Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki znajdują się w oświadczeniu o polityce prywatności dostawcy, które znajduje się poniżej. Otrzymasz tam również dalsze informacje na temat swoich praw i ustawień w celu ochrony swojej prywatności.

(6)  Adres dostawcy wtyczki i URL z jego polityką prywatności:

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

https://www.facebook.com/terms/

https://www.facebook.com/privacy/explanation/

https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

7.) Google Analytics

Jeśli wyraziłeś zgodę, strona ta korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google LLC. Kompetentnym usługodawcą w UE jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google”).

Zakres przetwarzania
Google Analytics używa cookies, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych. Zebrane za pomocą cookies informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej przesyłane są z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i są tam zapisywane.

Korzystamy z funkcji ‘anonymizeIP’ (tzw. IP-Masking): Z powodu aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i jest tam skracany. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej rejestrowane są m.in. następujące dane:

 • strony, które wywołałeś, Twoja „ścieżka klikania”
 • osiąganie „celów strony internetowej” (konwersje, np. rejestracje newslettera, pobrania, zakupy)
 • twoje zachowanie użytkownika (przykładowo kliknięcia, czas przebywania, współczynnik odrzuceń)
 • twoja przybliżona miejscowość (region)
 • twój adres IP (w skróconej formie)
 • techniczne informacje dotyczące Twojej przeglądarki oraz stosowanych przez Ciebie urządzeń końcowych (np. ustawienie języka, rozdzielczość monitora)
 • twój dostawca Internetu
 • adres URL odsyłacza (za pośrednictwem której strony / którego nośnika reklamy weszliście Państwo na tę stronę)

Cele przetwarzania
Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji, aby oceniać Twoje (pseudonimowe) korzystanie z witryny, a także, aby sporządzać raporty o aktywności na stronie internetowej. Udostępniane przez Google Analytics raporty służą analizie wydajności naszych stron internetowych.

Odbiorca
Odbiorcą danych jest

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

jako przetwarzający dane. W tym celu zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych. Firma Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA, oraz, w odpowiednich przypadkach, władze USA mogą mieć dostęp do danych przechowywanych przez Google.

Przekazywanie do państw trzecich
Nie możemy wykluczyć przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych.

Okres przechowywania
Wysyłane przez nas dane, połączone z cookies będą usuwane automatycznie po 14 miesiącach. Dane, których okres przechowywania został osiągnięty, są automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Poza tym możesz uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez cookies i związanych z korzystaniem przez nie z witryny (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google przez
a. niewyrażanie zgody na ustawienie pliku cookies lub
b. pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics TUTAJ.

Możesz również uniemożliwić przechowywanie cookies przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Jeżeli jednak skonfigurujesz przeglądarkę w taki sposób, że wszystkie cookies będą odrzucane, to może dojść do ograniczenia funkcjonalności na tej i na innych stronach.

 

8.) Podstawa prawna i możliwość odwołania

na przetwarzanie danych osobowych jest Twoja zgoda, art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, uruchamiając swoje ustawienia cookies za pomocą linka Zmień swoją zgodę i tam zmienić swój wybór.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania Google Analytics oraz polityki prywatności Google można znaleźć na stronie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ oraz na stronie https://policies.google.com/?hl=de.

9.) Okres przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie to konieczne dla osiągnięcia ww. celów przetwarzania. W tym celu stosuje się odpowiednio podstawy prawne określone w kontekście celów przetwarzania. Ze względu na użytkowanie i okres przechowywania plików cookies należy zwrócić uwagę na informacje na ten temat w oświadczeniu o ochronie danych osobowych oraz w narzędziu dotyczącym treści.

10.) Bezpieczeństwo

Ehrmann dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Starannie chronimy Twoje dane przed utratą, sfałszowaniem, manipulacją, zniszczeniem oraz nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem.

W każdej chwili chętnie odpowiemy na Twoje pytania dotyczące zbierania, przechowywania i wykorzystywania Państwa danych. W tej sprawie skontaktuj się z:

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych Pan Peter Weigel

Telefon: +49 08333 301-0
Faks: +49 8333 301-310

E-mail: datenschutz(at)ehrmann.de

Odnośnie danych osobowych masz w stosunku do nas następujące prawa:

 • Prawo do żądania od nas informacji o zebranych przez nas danych osobowych.
 • Prawo do korekty i uzupełniania Twoich danych osobowych zebranych przez nas.
 • Prawo do usunięcia i prawo do ograniczania przetwarzania danych.
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu i odwołania przez mail datenschutz@ehrmann.de

Masz także prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Kompetentnym urzędem jest dla nas

Bayerische Landesamt für Datenschutz (BayLDA)

Promenade 18

91522 Ansbach

Jeżeli usunięcie danych jest sprzeczne z prawnym lub umownym obowiązkiem przechowywania danych, dane zostaną przez nas zablokowane.

EHRMANN SE

Stan: czerwiec 2020